Eco-logical

Økologi er læren om helheten i naturen, om hvordan mennesker, dyr, planter og deres omgivelser virker sammen for å forme et stabilt samspill i naturen. I sammenheng med økologisk produksjon betyr økologi kort fortalt at man skal produsere varer mest mulig fri for kjemiske- og syntetiske plantevernmidler, kunstige aroma- og fargestoffer. All bruk av GMO (genmodifiserte organismer) er forbudt. Det utøves også stor respekt og hensyn overfor natur, miljø, dyr og mennesker.

Forskningen har nå kommet frem til at økologisk landbruk gir større avlinger. Særlig i de land som trenger mest som f.eks Afrika og India. Økologiske metoder har et stort potensiale for å endre matforsyningene våre i en mer bærekraftig retning. Denne påstanden strides det fortsatt om mellom naturforskningen og vitenskapen, men min oppfatning av natur blir og har alltid vært at kroppen vår og jorden vi dyrker fra trives best og blomstrer mest uten syntetisk fremstilte kjemikalier og tilsetting. Av den enkle grunn at hver plante har livskraft på lik linje med oss mennesker og alt levende på vår planet. Denne livskraften forbinder oss sammen og fungerer som en helbredende faktor i alt levende. Denne kraften finnes ikke i syntetisk fremstilte komponenter som blir tilført våre konvensjonelle skjønnhets produkter som aktive stoffer og i våre matvarer gjennom sprøyting.

Vi har et ordtak som sier at skjønnhet kommer innenfra. Hva betyr og menes med dette? Først og fremst retter det en pekefinger innover. Innover i oss selv. Som innebærer hvordan vi har det som menneske. Så kan det indikere hva vi putter i oss og tilfører kroppen, som mat og skjønnhets pleie. I en holistisk tankegang henger dette sammen. Helheten av hva man tenker, føler og livsstil er grunnlaget til god fysisk, psykisk, mental og åndelig helse som styrker livskraften vår som er iboende i oss og stråler ut som vår skjønnhet.

Jeg er svært opptatt av å leve en økologisk og helhetlig livsstil og ønsker med mine produkter å tilby et alternativ til den syntetiske skjønnhetsindustrien med å skape håndlagde, økologiske, plantebaserte og bærekraftige produkter slik at hver enkelt får mulighet til å ta et mer bevisst valg i livet.